blog

29.01.2021

Akademia Menadżera MŚP

Projekt „Akademia Menadżera MŚP 2" – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego.

 

Projekt w zakresie obejmującym wsparcie dla kadry menadżerskiej realizowany w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r.

Adresatami projektu jest kadra menadżerska:
• właściciele MMŚP,
• pracownicy MMŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych,
• pracownicy MMŚP przewidziani do objęcia stanowiska kierowniczego

Dofinansowanie dla MŚP – 100 000,00 zł

Dofinansowanie na 1 pracownika 7 400,00 zł.

W ramach projektu w zakresie wsparcia udzielanego kadrze menadżerskiej przewidziano realizację następujących działań:
1) Opracowanie Analizy potrzeb przedsiębiorstwa i luk kompetencyjnych kadry menadżerskiej.
2) Szkolenia i/lub doradztwo z zakresu podnoszenia kompetencji menadżerskich pracowników MŚP w zakresie zarzadzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi.

Zapraszamy do kontaktu: Olga Kiełczykowska, tel. 535 860 300, e-mail: [email protected]