blog

16.02.2022

AKADEMIA MENADŻERA CYFRYZACJI

Projekt Akademia menadżera cyfryzacji

Celem projektu jest poprawa zarządzania i rozwój kapitału ludzkiego w firmach z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez podniesienie kwalifikacji i/lub kompetencji w zakresie cyfryzacji przez uczestników projektu do września 2023 roku poprzez refundację usług rozwojowych.

CZAS TRWANIA PROJEKTU

Projekt będzie realizowany w okresie od 01-01-2022r. do 30-09-2023r.

 OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU

Projekt będzie skierowany do przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie całej Polski.

 UCZESTNICY PROJEKTU

Wsparciem w ramach projektu mogą być objęte mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Uczestnikami projektu mogą być:

  • właściciele i współwłaściciele zarządzający MMŚP
  • kadra menadżerska
  • pracownicy przewidziani do objęcia stanowiska kierowniczego w MMŚP

 

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Wsparcie w ramach Projektu może obejmować jedną z dwóch opcji:

 OPCJA I

Refundacja wydatków dotyczących opracowania analizy potrzeb rozwojowych w zakresie cyfryzacji w tym analizy potrzeb kompetencyjnych właścicieli, kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego

Refundacja wydatków dotyczących usług rozwojowych dla właścicieli, kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których potrzeba wynika z analizy i które dotyczą nabycia lub podniesienia kompetencji zgodnych z Opisem kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji (OKMC).

 OPCJA II

Refundacja wydatków dotyczących usług rozwojowych dla właścicieli, kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których potrzeba wynika z analizy i które dotyczą nabycia lub podniesienia kompetencji zgodnych z Opisem kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji (OKMC).

Skontaktuj się z nami i pozyskaj dofinansowanie do szkoleń!

 

Olga Kalina Kiełczykowska

Tel. 535 860 300

e-mail: [email protected]

Olga Kiełczykowska z logiem Inspire Consulting Sp. z o.o.