blog

27.06.2023

Akcja komunikacja – nabór na wydarzenia upowszechniające

Akcja komunikacja – nabór na wydarzenia upowszechniające

 

 

INSPIRE CONSULTING Sp. z o.o. realizuje w partnerstwie ponadnarodowym wraz z Empathos Partners i Nord Universitet (Bodo, Norwegia) projekt pt. "Akcja - komunikacja" dofinansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz środków budżetu państwa w ramach Programu EDUKACJA.

 

Głównym celem projektu jest udostępnienie i upowszechnienie, wśród kadry zaangażowanej w procesy edukacyjne i wychowawcze, metodologii szkoleń z zakresu komunikacji bez przemocy (NVC), wraz z narzędziami do samodzielnych ćwiczeń. Działania obejmują trening NVC jako metody pracy pedagogicznej oraz jako ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego.

 

W ramach wydarzeń związanych z promocją i wdrażaniem rezultatów projektu odbędą się dwa wydarzenia upowszechniające:

- 13 września 2023 r. w Olsztynie

- 20 września 2023 r. w Warszawie

 

Zapraszamy przedstawicieli organów prowadzących szkoły, dyrektorów, nauczycieli – liderów zmian, przedstawicieli podmiotów publicznych odpowiedzialnych za organizację, nadzór, wspieranie sytemu nauczania (Kuratoria Oświaty, ODN-y, ORE), osoby związane z szeroko pojętą edukacją i wprowadzaniem zmian w systemie kształcenia z całego kraju.

 

Program:

Część I: Przedstawienie koncepcji Komunikacja bez przemocy (NVC), prezentacja celów, założeń i rezultatów Projektu. Omówienie dobrych praktyk (udział partnerów ponadnarodowych on-line).

Część II: Omówienie materiałów dydaktycznych: podręcznika „Porozumienie bez przemocy w edukacji – jak uczyć i się rozumieć” i ćwiczeń „Porozumienie bez przemocy w edukacji – ćwiczenia dla tych, którzy chcą (się) uczyć”.

Zapewniamy materiały szkoleniowe, pakiety konferencyjne, wyżywienie oraz refinansowanie kosztów podróży.

 

 

Więcej o projekcie tutaj

 

Zapraszamy do kontaktu i zapisów na wydarzenie.

Karta zgłoszeniowa - do pobrania.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: [email protected]

tel. +48 89 535 30 90