blog

24.04.2023

Akcja-komunikacja – zrealizowane warsztaty dotyczące Porozumienia Bez Przemocy (NVC)

Akcja-komunikacja – zrealizowane warsztaty dotyczące Porozumienia Bez Przemocy (NVC)

 

INSPIRE CONSULTING Sp. z o.o. realizuje projekt pt. "Akcja - komunikacja" dofinansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz środków budżetu państwa w ramach Programu EDUKACJA.

 

W ramach projektu odbyły się dwie sesje warsztatów dla dwóch grup, w których uczestniczyli nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy pracujący z uczniami w szkołach podstawowych oraz średnich. Głównym celem warsztatów było wzbogacenie kompetencji pracowników oświaty zaangażowanych w relacje z uczniem poprzez trening NVC jako metody pracy pedagogicznej oraz jako ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego. 26 uczestników warsztatów zapoznało się a następnie testowało nowatorskie narzędzia redukcji przeszkód komunikacyjnych w nauczaniu.

Podstawą merytoryczną warsztatów były projektowe rezultaty w wersji testowej, tj. podręcznik „Porozumienie bez przemocy w edukacji – jak uczyć i się rozumieć” oraz zestaw ćwiczeń „Porozumienie bez przemocy w edukacji – ćwiczenia dla tych, którzy chcą (się) uczyć”.

Na pierwszej sesji uczestnicy zapoznali się z teorią oraz praktycznymi przykładami stosowania porozumienia bez przemocy (NVC, ang. Non-Violent Communication). Czym różni się komunikacja według zasad NVC od powszechnie przyjętych schematów? Jak NVC wpływa na relacje międzyludzkie? Czego NVC od ludzi wymaga, a co im oferuje?

Otrzymali tzw. dzienniki uwag - formularz do notowania uwag i rekomendacji, jakich udzielili w wyniku pracy z materiałami. Praca polegała min. na wdrożeniu ćwiczeń do pracy własnej i pracy z grupą uczniów. Następnie uczestnicy udzielili rekomendacji, zapisując je w dziennikach uwag.

Druga sesja polegała na omówieniu materiałów oraz przekazaniu organizatorom pisemnych rekomendacji w formie dzienników.

 

W rezultacie zostało przeszkolonych 26 uczestników - nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy pracujący z uczniami w szkołach podstawowych oraz średnich, którzy przetestowali podręcznik oraz zestawy ćwiczeń oraz udzielili rekomendacji. Na bazie uzyskanych rekomendacji wersje testowe zostaną dopracowane zarówno w języku polskim jak i angielskim, a następnie będą powszechnie udostępniane do korzystania.

 

Dzięki ćwiczeniom NVC uczestnicy warsztatów opanowali umiejętności radzenia sobie z trudniejszymi sytuacjami w kontaktach z uczniami, ich rodzicami i współpracownikami w szkole, a także w życiu osobistym.

 

Więcej o projekcie tutaj

 

Zapraszamy do kontaktu

 

Barbara Kazimierczak

Tel. 575 725 226

tel. +48 89 535 30 90

e-mail: [email protected]