blog

18.07.2019

Aktualne konkursy organizowane przez Program Operacyjny Polska Wschodnia oraz Regionalny Program Operacyjny

Aktualne konkursy organizowane przez Program Operacyjny Polska Wschodnia oraz Regionalny Program Operacyjny:
1. Konkurs „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP” – konkurs organizowany dla regionów Polski Wschodniej. Konkurs przeznaczony jest dla MŚP, lub konsorcjów MŚP. Dzięki niemu można pozyskać dofinansowanie na budowę nieruchomości, zakup środków produkcji w celu wdrożenia do działalności, produkcji innowacyjnego produktu sieciowego (gdzie zaangażowanych będzie kilka podmiotów MŚP) w ramach Inteligentnych Specjalizacji Polski Wschodniej.
2. Konkurs „Internacjonalizacja MŚP” – konkurs organizowany dla regionów Polski Wschodniej. Celem konkursu jest rozwój innowacyjnych produktów i usług na eksport. Wsparcie dla MŚP polega na dofinansowaniu usług doradczych mających na celu stworzenie nowego modelu eksportowego produktu, rozwój produktu na rynek zagraniczny, dofinansowanie do kosztów uczestnictwa w targach i innych wydarzeniach promujących produkt i podmiot.
3. Konkurs „Badania na rynek” – konkurs dedykowany podmiotom, które potrzebują sfinansowania wprowadzenia innowacyjnych produktów, innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie do zakupu nieruchomości, robót budowlanych, budowy nowej linii technologicznej, nabycie praw, patentów oraz innych wartości niematerialnych i prawnych, usług doradczych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Planowany termin naboru: od października 2019.
Zapraszamy do kontaktu: Magdalena Łukaszewicz tel. 884 302 550 e-mail: [email protected]