Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu
blog

20.12.2019

Aktualne konkursy organizowane przez Program Operacyjny „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski mechanizm Finansowy oraz Program Operacyjny Polska Wschodnia

Informujemy o możliwości pozyskania środków unijnych w ramach aktualnych konkursów:

Organizowanych w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski mechanizm Finansowy 2014-2021, w ramach których można pozyskać dofinansowanie na: prace i materiały budowlane, prace rozwojowe, usługi doradcze dla podmiotów mikro, małych i średnich działających w obszarze wód śródlądowych, morskich, lub ich bezpośredniego otoczenia; wykorzystania rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku; technologii poprawiające jakość życia, w tym również oferujących preferencyjne warunki dla podmiotów zarządzanych przez kobiety.

 

Organizowanych przez Program Operacyjny Polska Wschodnia, m.in.:

Konkurs „Wzór na konkurencję, etap II” – konkurs organizowany dla następujących regionów: warmińsko–mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, polegający wprowadzeniu na rynek innowacji powstałej dzięki realizacji działań i procesów wzorniczych powstałych i zatwierdzonych w strategii wzorniczej opracowanej w I etapie konkursu. W ramach konkursu można ponieść wydatki na usługi doradcze, koszty realizacji inwestycji (nabycie środków trwałych, bez nieruchomości, wartości niematerialnych i prawnych, licencji, know-how.

Zapraszamy do kontaktu: Grzegorz Czerniak tel. 575 752 226 e-mail: [email protected]