blog

31.08.2020

Aktualne konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia

Informujemy o możliwości pozyskania środków unijnych w ramach aktualnych konkursów:

Organizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Konkurs: Szybka ścieżka „Agrotech” – konkurs dotyczy rozwoju nowych technologii w sektorze rolnym poprzez badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Organizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:

Konkurs: „Wdrażanie innowacji przez MŚP”. Celem konkursu jest sfinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych,
w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP zrzeszone w ponadregionalnych powiązaniach kooperacyjnych.

Organizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Konkurs „Bony na innowacje dla MŚP”. Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i dotyczy zakupu
od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Zapraszamy do kontaktu: Tomasz Konopko, tel.: 575 752 226, e-mail: [email protected]