Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu
blog

30.11.2021

Analiza finansowa jako jedno z narzędzi umożliwiających badanie stanu przedsiębiorstwa

Analiza finansowa jako jedno z narzędzi umożliwiających badanie stanu przedsiębiorstwa

Narzędziem umożliwiającym badanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest analiza finansowa.

Bada poszczególne zakresy firmy i określa ich stan co pozwala na bardziej przemyślane podejmowanie decyzji strategicznych. Umożliwia poznanie i ocenę procesów gospodarczych, a także zidentyfikowanie związków przyczynowo – skutkowych powstających pomiędzy określonymi kategoriami ekonomicznymi w jednostce gospodarczej.

Analiza finansowa może być wykonywana na potrzeby akcjonariuszy, udziałowców lub potencjalnych inwestorów. Dzięki niej są w stanie ocenić przedsiębiorstwo i podjąć decyzję odnośnie inwestycji.

Z wyników analizy finansowej korzystają także urzędy i banki, które na ich podstawie podejmują decyzje o udzieleniu kredytów lub pożyczek danej firmie.

Podstawowym źródłem informacji do przeprowadzenia analizy finansowej przedsiębiorstwa jest jego sprawozdanie finansowe.

Zakres analizy finansowej obejmuje:

  • analizę bilansu,
  • analizę rachunku zysków i strat,
  • analizę rachunku przepływów pieniężnych,
  • analizę wskaźnikową podstawowych obszarów działalności finansowej.

Przedsiębiorca wiedząc jaka jest płynność finansowa, rentowność, poziom zadłużenia oraz sprawność działania ma szansę zoptymalizować pracę firmy, a co za tym idzie zwiększyć jej dochody. 

 

Jeżeli prowadzisz działalność i chcesz mieć większą kontrolę nad kondycją finansową swojej firmy to skontaktuj się z nami!

Przeprowadzimy profesjonalną analizę, która ułatwi podejmowanie dalszych działań.

 

Magdalena Łukaszewicz

Koordynator projektów

[email protected]

tel. +48  89 535 30 90