blog

14.04.2017

Biznes plan - początek drogi do sukcesu

Niektórzy twierdzą, że dobrze napisany biznesplan to już połowa sukcesu. Co więc zrobić, by tę „połowę sukcesu” osiągnąć?

Biznesplan jest wizytówką naszego pomysłu na biznes. Jest  to dokument  niezbędny, wymagany przez instytucje, które dysponują określonym kapitałem: przez banki, gdy chcemy wziąć kredyt; przez urzędy gdy wnioskujemy o dotację na własną działalność gospodarczą; przez instytucje dysponujące funduszami unijnymi; przez inwestorów instytucjonalnych i prywatnych. Biznesplan musi być zwięzły, zrozumiały i przekonujący. Ale jednocześnie powinien zawierać odpowiedzi na wiele szczegółowych pytań.

 

  1. Charakterystyka przedsięwzięcia
  2. Charakterystyka produktów/usług
  3. Charakterystyka rynku
  4. Marketing i sprzedaż
  5. Plan finansowy
  6. Ocena szans i zagrożeń oraz przedstawienie wizji rozwoju w przyszłości

 

Odpowiedzi na pytania wymagają umiejętności analizowania. Pomocne mogą się okazać na etapie początkowym aby  stwierdzić, czy  pomysł ma szansę przerodzić się w biznes i przetrwać na rynku. Z danych statystycznych wynika, że ponad połowa nowo powstałych firm nie przetrwa kilku pierwszych lat działalności. Upadłość nowych firm wynika w dużym stopniu z przecenienia własnych możliwości i predyspozycji, z błędnej oceny sytuacji rynkowej, niedoszacowania nakładów potrzebnych na inwestycje, braku kapitału oraz złego doboru partnerów biznesowych. Jeśli masz pomysł i potrzebujesz dodatkowych środków to zapraszamy do kontaktu , pomożemy Ci w jego realizacji.