blog

24.08.2016

Common Framework - wspólne ramy. Co to takiego?

W ramach konkursów ogłaszanych przez Centrum Projektów Europejskich (CPE) z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa mamy możliwość realizacji projektu z partnerem zagranicznym pochodzącym z UE. Dotychczas wszystkie ogłaszane konkursy były realizowane poza Common Framework.

Do 30.09.2016 r. można składać wnioski realizowane po raz pierwszy w ramach Common Framework, i o ile wcześniej nikt mocno się nie zastanawiał czym jest Common Framework tym razem trzeba!

UE poprzez Common Framework daje nam szansę na wspólną realizację projektów z partnerami ponadnarodowymi. Wygląda to w następujący sposób:

  1. IOK w krajach UE ogłaszają konkursy (które oczywiście zbiegają się w czasie z tymi z Polski);
  2. Tematy konkursów są sformuowane w sposób który umożliwi znalezienie wspólnego punktu do realizacji;
  3. Tworzymy swój profil na European Social Fund.

Partnera podnadnarodowego możemy znaleźć poprzez European Social Fund, lub na własną rękę. W bazie zalogowani są już potencjalni partnerzy z krajów UE, jednakże nie jest obowiązkowe nawiązanie współpracy z którymś z nich. 

Czym się różni ten konkurs od poprzednich ogłaszanych przez CPE:

  1. Brak punktów premiujących;
  2. Brak możliwości finansowania kosztów partnera ponadnarodowego z PO WER;
  3. Obowiązek zamieszczenia informacji na temat projektu na European Social Fund;
  4. Obowiązek podpisania umowy współpracy z partnerem ponadnarodowym przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;
  5. Obowiązek dołączenia umowy współpracy do wniosku o dofinansowanie;
  6. Brak ograniczenia co do liczby składanych wniosków.

CPE na swojej stronie umieściło Instrukcję pomocną w logowaniu zainteresowanym podmiotom https://cpe.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/377,uruchomienie-bazy-poszukiwania-partnerow-do-konkursu-w-ramach-common-framework

Projekty ponadnarodowe różnią się znacznie od dotychczas realizowanych. INSPIRE CONSULTING sp. z o.o. z sukcesem pozyskuje dofinansowania w konkursach ogłaszanych przez CPE, dlatego też zapraszamy do współpracy http://inspire-consulting.pl/pl/site/contact