blog

29.10.2021

Spotkanie ekspertów ds. craftowania w Finlandii

Spotkanie ekspertów ds. craftowania w Finlandii

Na przełomie września i października, zespół ekspertów Inspire Consulting spotkał się na Uniwersytecie ABO w Turku, w Finlandii, ze specjalistami od craftowania pracy. Przez 4 dni omawialiśmy m.in. sytuację na europejskim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem demografii i srebrnych roczników – czyli pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym. Zespół ekspertów doświadczonych w zakresie pomiaru i budowania poczucia satysfakcji z pracy oraz szczęścia, redukcji stresu i rozwoju osobistego – dyskutował nad strategiami możliwymi do wdrożenia w przedsiębiorstwach, o narzędziach możliwych do zastosowania przez firmy i ich pracowników w celu uczynienia pracy bardziej satysfakcjonującej.

Spotkanie specjalistów od craftowania pracy z ekspertami Inspire Consulting na Uniwersytecie ABO w Turku w Finlandii

Przedmiotem rozważań była zmiana, która może być dokonana na poziomie organizacyjnym w przedsiębiorstwach (co może zrobić szef, dział HR, kadry?) lub na poziomie pracownika (co ja sam mogę zrobić?) – zmiana prowadząca do wzrostu zadowolenia z pracy a tym samym zwiększenia  na poziomie indywidualnym zaangażowania, a na poziomie przedsiębiorstwa kreatywności i innowacyjności. Odpowiedzią wydaje się idea job craftingu – czyli wprowadzanie mikro zmian w środowisku pracy w takich obszarach jak: charakter i sposób wykonywania dotychczasowych obowiązków, sposób myślenia o pracy czy relacje interpersonalne w pracy.

Badania przeprowadzone przez fińskich partnerów, w ramach m.in. projektów „New WoW crafting”, czy „Good, Better, Productive! (PATU)” dowodzą, że pracownik, który pozna swoje możliwości, preferencje i świadomie dokona analizy swojego zaangażowania zawodowego w kontekście predyspozycji – jest w stanie nie tylko obniżyć stres, który towarzyszy pracy, ale też podnieść swoje zadowolenie z życia w ogóle.

Poznaj się, zmieniaj i stawaj szczęśliwym! Szczęśliwy pracownik to pracownik kreatywny zaangażowany, z mniejszą absencją w pracy. Wszyscy wygrywają!

Rezultatem tego i następnych spotkań z partnerem będą narzędzia, które pozwolą zarówno pracownikom craftować swoją  pracę jak i firmom tworzyć do tego sprzyjające warunki.

Będziemy informować na bieżąco o postępach prac!

Chętnych do testowania tworzonych narzędzi zapraszamy do kontaktu.

Spotkanie ekspertów Inspire Consulting ze specjalistami od craftowania pracy na Uniwersytecie ABO w Turku w Finlandii

Uczestnicy spotkań: Pekka Tenhonen, Marion Karppi, Carina Gräsbeck, Ursula Hyrkkänen, Matti Lappalainen, Iwona Tobojka, Marcin Gosławski, Magdalena Łukaszewicz.

 

Magdalena Łukaszewicz

Koordynator projektów

[email protected]

tel. +48  89 535 30 90