blog

28.02.2019

Dofinansowania na szkolenia i doradztwo w województwie podkarpackim

Dofinansowania na usługi rozwojowe dla przedsiębiorców z woj. podkarpackiego!

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 1. mikro – 16 000, 00 zł
 2. małe przedsiębiorstwa – 40 000, 00 zł
 3. średnie przedsiębiorstwa – 80 000, 00 zł

Maksymalne dofinansowanie na osobę:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 8 000,00 zł
 • małe przedsiębiorstwa – 8 000,00 zł
 • średnie przedsiębiorstwa – 8 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 8 000,00 zł
 • małe przedsiębiorstwa – 8 000,00 zł
 • średnie przedsiębiorstwa – 8 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa - 70%
 • małe przedsiębiorstwa - 60%
 • średnie przedsiębiorstwa - 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: +10%

 1. pracownicy powyżej 50 roku życia
 2. pracownicy o niskich kwalifikacjach,
 3. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Preferencje w dostępie do środków:

 1. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
 2. przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER
 3. przedsiębiorcy, którzy posiadają opracowaną diagnozę potrzeb szkoleniowych.

PRACOWNICY

 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych – 40pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia);
 • osoby powyżej 50 roku życia – 30 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia);
 • osoby niepełnosprawne – 20pkt. (weryfikacja na podstawie kserokopii orzeczenia).

 

Zapraszamy do kontaktu i zasięgnięcia dokładniejszych informacji, Dominika Ostrowska, tel. kom. +48 883 590 530

e-mail: [email protected]