blog

25.11.2018

Dofinansowania na szkolenia - województwo łódzkie.

Szkolenia i doradztwo w województwie Łódzkim

 

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 6 000 zł (z wkładem własnym przedsiębiorstwa).

 • 1 godzina usługi szkoleniowej - 60 zł
 • 1 godzina usługi doradczej - 120 zł
 • 1 godzina studiów podyplomowych - 20 zł
 • Wartość 1 bonu - 60 zł

 

Jeden bon rozwojowy uprawnia do skorzystania z:

 1. 1 godziny usługi szkoleniowej,
 2. 1/2 godziny usługi doradczej,
 3. 3 godzin usługi studiów podyplomowych

Sposób dystrybucji dofinansowania: system bonowy

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa - 80%
 • średnie przedsiębiorstwa - 70%

Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10% jednakże nie więcej niż 80%

 1. Pracownicy powyżej 50 roku życia;
 2. Pracownicy o niskich kwalifikacjach,
 3. Przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
 4. Przedsiębiorstwa z branż/sektorów strategicznych
 5. Usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub polegających na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej Ustawy;

UWAGA! W ramach Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie łódzkim nie mogą być dofinansowane usługi rozwojowe typu e-learning!

Projekt realizowany: od 1 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. lub do momentu wykorzystania całej kwoty na szkolenia.

 

Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy do kontaktu: Olga Kiełczykowska tel. 535 860 300 e-mail: [email protected]