blog

20.08.2019

Dofinansowanie unijne na szkolenia i doradztwo w województwie warmińsko-mazurskim

Dofinansowanie unijne na szkolenia i doradztwo w województwie warmińsko-mazurskim

 

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 70 000,00 zł.

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

  • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa - 80%
  • średnie przedsiębiorstwa - 50%

 

Preferencyjny poziom dofinansowania: 80% dla:

  • przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
  • przedsiębiorcy obejmujący wsparciem w pierwszej kolejności pracowników o niskich kwalifikacjach i pracowników powyżej 50 roku życia
  • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
  • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

 

Uczestnikiem projektu mogą być  mikro, mali i średni przedsiębiorcy mający swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział) i prowadzący działalność gospodarczą w województwie warmińsko-mazurskim co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem dokumentów zgłoszeniowych do Projektu oraz ich pracownicy, zatrudnieni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

 

Zapraszamy do kontaktu: Dominika Ostrowska, tel.: 883 590 530, e-mail: [email protected]