blog

29.11.2019

Dofinansowanie unijne na szkolenia i doradztwo w województwie zachodniopomorskim

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

  1. mikroprzedsiębiorstwa - 15 000,00 zł,
  2. małe przedsiębiorstwa - 75 000,00 zł,
  3. średnie przedsiębiorstwa - 400 000,00 zł.

 

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą.

 

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 50% dla wszystkich przedsiębiorców.

 

Preferencyjny poziom dofinansowania:

  1. 70% usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji); przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER;
  2. 80 % pracownicy powyżej 50 roku życia; przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje; przedsiębiorcy ze Specjalnej Strefy Włączenia w województwie zachodniopomorskim.

 

Zapraszamy do kontaktu: Dominika Ostrowska, tel.: 883 590 530, e-mail: [email protected]