blog

29.10.2020

Dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach konkursów z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Informujemy o możliwości pozyskania środków unijnych w ramach aktualnych konkursów:

Organizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Konkurs: Szybka ścieżka „Koronawirusy” – konkurs dotyczy badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych (ew. uzupełnionych o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania związanego z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Organizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:

Konkurs: Rozwój startupów w Polsce Wschodniej. Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu przedsiębiorstwa typu startup - dotacja na początkową działalność firmy. Etap ten obejmuje wsparcie związane z wejściem produktu na rynek (pierwsza sprzedaż) i realizację modelu biznesowego, opracowanego i przetestowanego w ramach Platformy startowej, obejmującego m.in. zidentyfikowany problem/potrzebę rynkową, segmenty klientów, tworzenie wartości produktu dla klienta, kanały dystrybucji, strumienie przychodów, strukturę kosztów, wskaźniki.

Organizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Konkurs „Bony na innowacje dla MŚP”. Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i dotyczy zakupu
od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Zapraszamy do kontaktu: Tomasz Konopko, tel.: 575 752 226, e-mail: [email protected]