blog

27.09.2019

Dotacje unijne na szkolenia i doradztwo w województwie wielkopolskim

Dotacje unijne na szkolenia i doradztwo w województwie wielkopolskim.

 

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000,00 zł.

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą.

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

  1. mikroprzedsiębiorstwa - 80%,
  2. małe przedsiębiorstwa - 70%,
  3. średnie przedsiębiorstwa - 50%,

 

Preferencyjny poziom dofinansowania: +20% jednakże nie więcej niż 80%,

  1. przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje,
  2. pracownicy powyżej 50 roku życia,
  3. pracownicy o niskich kwalifikacjach,
  4. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji).

 

Warunki dodatkowe:

  1. wartość pojedynczej usługi: 3 000 - 5 000 zł w zależności od subregionu,
  2. wartość dofinansowania na osobę: 5 000 zł,
  3. poziom dofinansowania na przedsiębiorstwo: 27 000-100 000 zł w zależności od subregionu.

 

Zapraszamy do kontaktu: Dominika Ostrowska, tel.: 883 590 530, e-mail: [email protected]