blog

19.07.2023

Facility Job – kształcenie zawodowe osób o szczególnych potrzebach

Facility Job – kształcenie zawodowe osób o szczególnych potrzebach

                                                                                                                 

Próby aktywizowania osób o szczególnych potrzebach jest widoczna w wielu krajach, dlatego powstają projekty, które mają pomóc w zatrudnieniu. Jednym z nich jest projekt Facility Job, dzięki któremu odbycie praktyki lub stażu ma ułatwić wdrożenie na rynek pracy.

 

Facility Job – co to takiego?

Facility Job – praktyki i staże w kształceniu zawodowym osób o szczególnych potrzebach

 

Projekt Facility Job jest realizowany we współpracy z fundacją z Włoch, która zajmuje się pracą głównie z bezrobotną młodzieżą i dorosłymi, aby pomóc im w rozwoju niektórych z podstawowych umiejętności potrzebnych do wejścia i utrzymania się na rynku pracy oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

Celem projektu jest poprawa innowacyjności i jakości usług w pośrednictwie między potencjalnym pracodawcą, a szkołami zawodowymi, aby ułatwić przejście z edukacji do świata pracy. Uczniowie ze szczególnymi potrzebami są zagrożeni segregacją i szanse na sukces na rynku pracy są bardzo ograniczone. W szczególności chcieliby znaleźć sposób na maksymalizację korzyści płynących z realizacji czynnej praktyki i podnoszeniu kwalifikacji lub przekwalifikowaniu się. Nauczycielom, koordynatorom, trenerom zawodowym również przewidziana jest pomoc w uaktualnianiu ich zaplecza merytorycznego.

 

 

VET we Włoszech

53% uczniów kształcących się w szkołach średnich to uczniowie VET, czyli właśnie szkół technicznych i zawodowych.

Projekt ma na celu m.in.

  • zapobieganie wykluczenia absolwentów i uczniów o szczególnych potrzebach w udziale w praktykach lub stażach zawodowych,
  • wdrożenie absolwentów szkół zawodowych na rynek pracy, czyli skrócenie czasu od zakończenia przez nich szkoły i zdobycia odpowiedniego wykształcenia do podjęcia pierwszej pracy,
  • uelastycznienie rynku pracy do przyjęcia pracowników z niepełnosprawnościami,
  • uświadamianie jak ważne są takie praktyki/staże zawodowe na rynku pracy i jakie płyną z tego korzyści dla uczestniczących w nich osób o szczególnych potrzebach,
  • pomoc również dla nauczycieli zawodu, koordynatorów praktyk, aby mogli w efektywny sposób współdziałając z publicznymi służbami zatrudnienia lub pracodawcą wdrożyć osobę o szczególnych potrzebach na rynek pracy.

Projekt Facility Job możliwie zwiększy szanse osób o szczególnych potrzebach na trwałe zatrudnienie. Przyczyni się do poszerzenia wiedzy i kompetencji w pracy z uczniami szkół zawodowych, a tym samym pomoże im w dorosłym życiu i pracy zawodowej.

 

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

tel. +48 89 535 30 90

e-mail: [email protected]