blog

17.08.2021

Inspire Consulting zaprasza Szkoły Branżowe i Technika z całej Polski do udziału w projekcie „Bank Praktyk Krajowych”

Inspire Consulting zaprasza Szkoły Branżowe i Technika z całej Polski do udziału w projekcie „Bank Praktyk Krajowych”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV osi priorytetowej Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POWR.04.03.00-00-0025/18-00. W ramach projektu została utworzona platforma będąca miejscem nawiązywania kontaktów oraz współpracy między firmami i uczniami szkół branżowych w ramach praktyk zawodowych. Platforma dostępna jest pod adresem: https://bankpraktykkrajowych.pl/.

 

Korzystanie z platformy wiąże się dla szkół z szeregiem korzyści. Platforma ułatwi:

  • nawiązywanie kontaktów z przedsiębiorstwami i urozmaicenie oferty praktyk, dzięki czemu uczniowie będą mieli większy wybór firm organizujących praktyki;
  • organizację i monitoring procesu praktyk; na platformie znajduje się moduł prowadzenia dzienniczka praktyk, do którego wgląd ma zarówno uczeń, przedsiębiorca, jak i nauczyciel nadzorujący praktykę;
  • wystawianie ocen wszystkim stronom biorącym udział w praktykach; przedsiębiorca ma możliwość wystawienia opinii o praktykancie, a uczeń i szkoła ma możliwość wystawienia opinii o praktykodawcy; zapewni to pełną transparentność i informację dla innych szkół o najlepszych firmach.

 

Szkoły zyskają dostęp do obszernej bazy przedsiębiorców oferujących praktyki. Będą również mogły zamieszczać na platformie informacje o zapotrzebowaniu na praktyki dotyczące danego zawodu.

 

Platforma zawiera także bazę wiedzy z artykułami i wywiadami z ekspertami dotyczącymi tematów ważnych z perspektywy ucznia lub absolwenta wchodzącego na rynek pracy.

 

Na przełomie października i listopada lider projektu planuje zorganizować warsztaty dla szkół branżowych z obsługi platformy oraz tematów związanych z wykorzystaniem Banku Praktyk Krajowych w zakresie optymalizacji procesu rekrutacji. Szkoły  zgłaszają chęć udziału w warsztatach poprzez wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych znajdujących się pod linkiem: https://www.inspire-consulting.pl/pl/project/bank-praktyk-krajowych. Dokumenty podpisuje dyrektor, który następnie wyznacza osobę (z personelu odpowiedzialnego za realizację praktyk w szkołach), która będzie brała udział w warsztatach. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się,  jak korzystać z platformy oraz jak ją wykorzystać w organizacji praktyk zawodowych.

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Olga Kalina Kiełczykowska; Koordynator ds. szkoleń, e-mail: [email protected]; tel. + 48 535 860 300