blog

31.07.2023

Inwestuj w siebie i swoich pracowników – finansuj to z funduszy UE

Inwestuj w siebie  i swoich pracowników – finansuj to z funduszy UE

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekaże blisko 1,4 mld zł na rozwój kompetencji pracowniczych.

FERS, czyli krajowy program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, realizowany będzie do 2029 r. Dzięki funduszom z programu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zrealizuje szereg projektów zorientowanych na wsparcie polskich przedsiębiorców.

Środki, które będą w dyspozycji PARP przeznaczone zostaną na podnoszenie kompetencji pracowników przedsiębiorstw. Finansowane będą przede wszystkim usługi szkoleniowe i doradcze, kluczowe z punktu widzenia poszczególnych sektorów gospodarki. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pomocy w dostosowywaniu się do coraz bardziej dynamicznych zmian na rynku pracy. 

 

FERS na rok 2023

– Akademia HR (budżet konkursu 111 mln zł), skierowana do zespołów HR oraz menadżerów i kadry zarządczej MMŚP (bez samozatrudnionych). Jej celem jest przygotowanie pracodawcy do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie.

– Zielone kompetencje (budżet konkursu 89 mln zł), czyli wsparcie w zakresie niskiej/zerowej emisyjności lub gospodarki o obiegu zamkniętym.

– System Rad Sektorowych (budżet konkursu 105,4 mln zł), czyli kontynuacja monitorowania i identyfikacji potrzeb kompetencyjnych, zorientowana na 27 sektorów gospodarki.

– Dostępność szansą na rozwój (budżet konkursu 80 mln zł), czyli wsparcie w zakresie uniwersalnego projektowania produktów i usług oraz wdrażania technologii asystujących i kompensacyjnych.

– Dostosowanie przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach (budżet działania 66 mln zł). Działanie pozwoli firmom z sektora MŚP na udział w szkoleniach i skorzystania z oferty doradczej w zakresie dostosowywania się do zmian gospodarczych lub w związku z okresowymi problemami w sprawnym prowadzeniu działalności biznesowej.

 

Plany na kolejne lata

– Działania związane ze wsparciem przedsiębiorców w zakresie wynikającym z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji (budżet działania 464,3 mln zł). Ich celem będzie zapewnienie oferty wsparcia firm w zakresie zwiększania kwalifikacji i kompetencji pracowników w związku z pojawieniem się nowych potrzeb rozwojowych, określonych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji.

– Działania związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA) (budżet działania 75 mln zł). Środki na ten cel znajdą zastosowanie w szkoleniach i doradztwie, zorientowanych na dostosowanie rynku do wymogów dostępności produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami.

 – Pilotaż systemu Indywidualnych Kont Rozwojowych (IKR) (budżet działania 115 mln zł) to z kolei nowy kierunek wsparcia, skupiony na promowaniu idei uczenia się przez całe życie.

–  Działania związane z systemowym wsparciem przedsiębiorców znajdujących się w okresowych trudnościach (budżet projektu 10 mln zł), polegające m.in. na szkoleniach doradców-mentorów wspierających firmy w trudnościach, animowaniu wspólnych działań na rzecz standaryzacji ich pracy oraz przygotowaniu merytorycznych opracowań dotyczących mentoringu.

 

Zapraszamy do realizacji wspólnych projektów:

 

Olga Kalina Kiełczykowska

Dyrektor ds. sprzedaży

tel. kom. +48 535 860 300

e-mail: [email protected]