blog

17.02.2023

Już zaraz rusza Ścieżka SMART!

Już zaraz rusza Ścieżka SMART!

Od 21 lutego do 12 kwietnia 2023 można składać wnioski, by wziąć udział w Ścieżce SMART, ale co to takiego?

Czym jest Ścieżka SMART?

To konkurs na dofinansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski. Celem Ścieżki SMART jest wsparcie w rozwijaniu i wzmacnianiu zdolności badawczych i innowacyjnych poszczególnych przedsiębiorstw.

To także niepowtarzalna okazja na wdrażanie innowacji w postaci nowych produktów lub procesów, jak również świetny czas na wprowadzenie zmian w postaci cyfryzacji i transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju. Internacjonalizacja i podnoszenie kompetencji kadr, zarówno twardych, jak i miękkich jest równie świetnym celem.

Jak będzie wyglądał projekt?

Projekt może zawierać aż siedem modułów, które mogą łączyć się ze sobą i być realizowane jeden po drugim. Inaczej mówiąc – koniec jednego modułu jest początkiem kolejnego. Jednak nie jest to wymóg, bo moduły można także realizować zupełnie niezależnie od siebie.

Jakie jest te siedem modułów?

 • Moduł B+R
 • Moduł wdrożenie innowacji
 • Moduł infrastruktura B+R
 • Moduł cyfryzacja
 • Moduł zazielenienie przedsiębiorstw
 • Moduł kompetencje
 • Moduł internacjonalizacja

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo jest małe bądź średnie – obligatoryjnie musisz zrealizować przynajmniej jeden z dwóch pierwszych wymienionych modułów.

Czym charakteryzują się poszczególne moduły?

Każdy z modułów jest trochę inny – to Ty wiesz najlepiej, czego potrzeba w Twoim przedsiębiorstwie.

 • Moduł B+R – moduł ten obejmuje dofinansowanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej w skali kraju. Wsparciu podlegać może kompleksowy proces badawczy lub jego wybrana część.
 • Moduł wdrożenie innowacji – obejmuje dofinansowanie wdrożenia w przedsiębiorstwie wyników prac B+R, posiadanych przez Wnioskodawcę lub będących efektem realizacji modułu B+R. Wyniki prac B+R muszą prowadzić do powstania innowacji produktowej lub procesowej, co najmniej na poziomie krajowym. Wsparcie w tym module udzielane jest w formie dotacji warunkowej, która częściowo podlega zwrotowi – szczegółowe warunki reguluje umowa o dofinansowanie.
 • Moduł infrastruktura B+R – umożliwia dofinansowanie utworzenia lub rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego na terytorium RP. Centrum badawczo-rozwojowe musi umożliwiać realizację określonej we wniosku agendy badawczej prowadzącej do powstania innowacji produktowej lub procesowej w skali kraju.
 • Moduł cyfryzacja – umożliwia dofinansowanie transformacji cyfrowej oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Działania zaplanowane w module muszą prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej na poziomie przedsiębiorstwa.
 • Moduł zazielenienie przedsiębiorstw – umożliwia dofinansowanie działań ukierunkowanych na zieloną transformację przedsiębiorstwa. Działania mogą dotyczyć usprawnienia gospodarki odpadami, zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia zanieczyszczeń, efektywniejszej gospodarki materiałowej, ekoprojektowania czy weryfikacji technologii środowiskowych.
 • Moduł kompetencje – udzielane w module wsparcie umożliwia doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji.
 • Moduł internacjonalizacja – obejmuje działania związane z promocją zagraniczną produktów wnioskodawcy oraz działania dotyczące uzyskania ochrony praw własności przemysłowej lub ich obrony w przypadku ich naruszenia.

 

Chcesz wziąć udział w Ścieżce SMART?

Zainteresowały Cię możliwości Ścieżki SMART? Jeśli tak, to koniecznie zgłoś się, a my pomożemy Ci z wszystkimi formalnościami. Dzięki Ścieżce SMART rozwiniesz zdolności badawcze i innowacyjne swojego przedsiębiorstwa!

 

Magdalena Łukaszewicz
Koordynator projektów
[email protected]
tel. +48  89 535 30 90