blog

19.03.2019

Nowe konkursy na dofinansowanie projektów z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko-Mazurskiego

Informujemy o ogłoszeniu nowych konkursów na dofinansowanie projektów

I Organizowany przez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój:
1. Konkurs „Szybka Ścieżka” – konkurs organizowany dla wszystkich regionów poza Mazowszem. W ramach konkursu można wprowadzić wyniki badań przemysłowych i prac rozwojowych do własnej produkcji, udzielić licencji na posiadane badania, sprzedaż praw do badań.
2. Konkurs „Ochrona własności przemysłowej” – (dla MŚP) konkurs dający możliwość uzyskania dofinansowania do uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (patenty, ochrona wzorów użytkowych, praw rejestracji wzorów przemysłowych), realizację ochrony praw własności przemysłowych.
3. Konkurs „Design dla przedsiębiorców” – (dla MŚP) konkurs nie dotyczy przedsiębiorców ze ściany wschodniej (regiony: lubelski, podlaski, podkarpacki, świętokrzyski, warm-mazurski). – konkurs dający możliwość uzyskania wsparcia na doradztwo związane opracowaniem projektu wzorniczego dla nowego lub ulepszonego produktu, wdrożenie nowego produktu do produkcji.
II Organizowany przez Regionalny Program Operacyjny województwa Warmińsko-Mazurskiego:
Konkurs – „Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu”
(dla MŚP) wyłącznie dla podmiotów realizujących projekt w województwie Warmińsko-Mazurskim – konkurs wspierający odtwarzanie zawodów, form działalności gospodarczej istniejących, istniejących produktów w innowacyjnej i odnowionej formie, dając im przewagę konkurencyjną.
Zapraszamy do kontaktu: Magdalena Łukaszewicz tel. 884 302 550 e-mail: [email protected]