blog

02.11.2022

Nowy program wsparcia finansowego dla Warmii i Mazur 2021-2027

Nowy program wsparcia finansowego dla Warmii i Mazur 2021-2027

W województwie warmińsko-mazurskim w kolejnych latach będziemy korzystać głównie z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.

 

Jakie są cele nowego programu?

Głównymi celami programu regionalnego są:

  • Innowacyjna i inteligentna transformacja gospodarcza
  • Transformacja energetyczna przy wsparciu zielonych technologii
  • Zwiększenie mobilności Europy
  • Wsparcie inicjatyw lokalnych

Nowy program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur będzie miał do wykorzystania 1 mld 786 mln euro.

 

Jakim jeszcze programem objęte jest województwo warmińsko-mazurskie?

Województwo warmińsko-mazurskie objęte jest również programem Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Program ten jest skierowany do: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność lub zamierzających prowadzić działalność na terenie Polski Wschodniej, ośrodków innowacji, dużych przedsiębiorstw, parków narodowych, jednostek samorządu terytorialnego, zarządców infrastruktury kolejowej. Program odnosi się wszechstronnie do rozwoju województwa.

 

Jaka jest wizja rozwoju województwa?

Cele rozwoju województwa do 2030 roku opierają się na spójności ekonomicznej, społecznej i przestrzennej Warmii i Mazur z regionami Europy. Ideą strategii jest wpieranie przedsiębiorstw już powstałych i działających na rynku, jak i tych dopiero nowo powstających, poprzez stwarzanie możliwości rozwojowych w całym województwie.

 

Zapraszam do kontaktu:

Olga Kiełczykowska

Tel. 535 860 300

e-mail: [email protected]