blog

15.11.2021

Ostatnie dofinansowanie do szkoleń dla woj. mazowieckiego i lubelskiego w 2021 r.

Ostatnie dofinansowanie do szkoleń dla woj. mazowieckiego i lubelskiego w 2021 r.

Od 15.11.2021 r. rozpoczyna się nabór dla przedsiębiorców małych i średnich zarejestrowanych w województwie mazowieckim, który chcą otrzymać dofinansowanie do usług szkoleniowych.

Przedmiot dofinansowania

Realizacja usług szkoleniowych i doradczych dla właścicieli i kadry zarządzającej w MŚP. Kwalifikowalne są wyłącznie usługi rozwojowe dotyczące  Uniwersalnych Kompetencji Menadżerskich. Uniwersalne Kompetencje Menadżerskie jest to opis zestawu kompetencji zarządczych (umiejętności, zachowań, cech) opracowany przez zespół ekspertów powołanych na potrzeby projektu „Akademia Menadżera MŚP II”. Szkolenia i doradztwo w ramach usług dofinansowanych powinny prowadzić do rozwinięcia wybranych umiejętności z tego zestawienia. Zostały one pogrupowane w 6 grup uniwersalnych kompetencji menadżerskich:

- orientacja strategiczna;

- zarządzanie przedsiębiorstwem;

- skuteczność menadżerska;

- przywództwo;- zarządzanie zespołem;

- komunikacja i wykorzystanie informacji.

Beneficjenci

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub oddział w woj. mazowieckim lub lubelskim. Beneficjentem ostatecznym są właściciele i kadra zarządzająca MŚP.

Max. poziom dofinansowania

80%

Max. wartość kosztów kwalifikowalnych

Małe i średnie przedsiębiorstwa - 100 000,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne

  1. Diagnoza potrzeb przedsiębiorstwa, której celem jest określenie specyfiki prowadzonego biznesu oraz planów rozwojowych firmy.
  2. Diagnoza luk kompetencyjnych uczestników projektu (właścicieli, menadżerów, osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego), które będą podstawą do wyboru określonych usług rozwojowych w ramach Akademii Menadżera MŚP.
  3. Realizacja działań rozwojowych, na które składają się szkolenia i usługi doradcze w zakresie wybranych uniwersalnych kompetencji menadżerskich oraz wynikających z diagnozy potrzeb, w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Jeden uczestnik może wziąć udział w jednym bądź wielu szkoleniach.

Forma dofinansowania

Refundacja.

Inne

Dofinansowanie na 1 uczestnika: 7 434,34 PLN

Max. wartość 1 os./godz. szkolenia: 140,00 PLN

Max. wartość 1 os./godz. doradztwa: 200,00 PLN

 

Zapraszam do kontaktu – pomożemy przygotować dokumentację i pozyskać środki.

Olga Kalina Kiełczykowska

Koordynator ds. szkoleń

tel. kom. +48 535 860 300

e-mail: [email protected]