blog

30.04.2021

Pokonać „szaforozwój”

Pokonać „szaforozwój”

Czy zdarzyło się Wam brać udział w szkoleniu z nadzieją na zdobycie nowej wiedzy, która poprawi jakość Waszej codziennej pracy, ale jak tylko wróciliście do obowiązków to cała wiedza ze szkolenia gdzieś się ulatniała, a materiały szkoleniowe lądowały na dnie szafy?

Tak, my też to znamy:) W takim schemacie zdobyta wiedza nie wchodzi na etap operacyjnego wykorzystania w codziennej pracy, nie utrwala się, a szkolenie wzbogaca szafę, nie pracownika.

Dlatego właśnie Inspire Consulting w ramach realizowanego projektu „Ja pracownik 4.0” wypracowało autorską koncepcję Mental Sparing Partnerstwa. Planowane do wdrożenia rozwiązanie nie funkcjonuje na rynku krajowym. Nasza koncepcja jest połączeniem bardzo ważnej w psychologii koncepcji odporności psychicznej (Mental Toughness), wiedzy merytorycznej z zakresu szkoleń z nowych technologii oraz innowacyjnych metod utrwalania nabytej wiedzy i jej wykorzystania w praktyce (sparing partnerstwo).

Chodzi o to, aby szkolenia nie były traktowane instrumentalnie i żeby nie powielać schematu, który każdy z nas zna aż za dobrze, tzw. szaforozwoju, gdzie wiedza i materiały po szkoleniu trafiają do szafy z perspektywą, że w bliżej nieokreślonej przyszłości się je wykorzysta, do czego nigdy nie dochodzi.

Idea projektu bazuje na utrwalaniu rezultatów szkoleń w zakresie przemysłu 4.0 w oparciu o łączenie osób szkolonych w pary, które na etapie wdrażania będą wzajemnie u siebie monitorowały rezultaty, skuteczność i trwałość podejmowanych działań (mental sparing partnerzy), poprzez wymianę wiedzy i praktyk.

Celem jest realne wdrożenie nabytej wiedzy i umiejętności w praktykę działania, dzięki ciągłej informacji zwrotnej od partnera, który pracuje nad zbliżonym zagadnieniem (rozwiązania z zakresu przemysłu 4.0). Partner pełni rolę facylitatora dając informacje zwrotne, wyznacza kamienie milowe, dzieli się doświadczeniem i rozwiązaniami. To ktoś z kim można konsultować rozwiązania, porównywać wyniki, w pewnych sytuacjach też rywalizować, pracować na bazie harmonogramu do weryfikacji zewnętrznej.

Chcemy stworzyć moduł, który pozwoli pracownikom motywować się wzajemnie do realizacji określonych zadań, w określonym czasie i w określonym celu oraz zapewniający trwałą zmianę i skuteczne wdrożenie nabytej wiedzy.

Moduł dotyczący doboru mentalnych sparing partnerów, będzie przygotowany jako element powstającego w ramach projektu narzędzia „Manual 4.0- Metodologia organizacji szkoleń i doradztwa w dobie przemysłu 4.0”.

A szafy niech sobie stoją spokojnie w kącie:)

 

Karolina Maroszyk

Specjalista ds. funduszy unijnych

[email protected]

tel. +48 530 601 906