blog

03.10.2022

Program FENG – dotacje na innowacje dla Twojego przedsiębiorstwa

Program FENG – dotacje na innowacje dla Twojego przedsiębiorstwa

Na czym polega program FENG?

Program FENG, a właściwie Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 jest inicjatywą, której głównym celem jest: wzrost potencjału w zakresie badań i innowacji; transformacja gospodarki, przemysłu i przedsiębiorczości; zwiększenie konkurencyjności MŚP oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

Idea opierać się będzie na czterech filarach:

  • I – Wsparcie dla przedsiębiorców
  • II – Środowisko przyjazne innowacjom
  • III – Zazielenienie przedsiębiorstw
  • IV – Pomoc techniczna

 

Kto może skorzystać z pomocy oraz na jakie wsparcie może liczyć?

Oferta programu zwrócona jest do przedsiębiorstw, sektora nauki, konsorcjów przedsiębiorców z organizacjami badawczymi jak i bez nich, instytucji otoczenia biznesu.

Program angażuje wsparcie w formie dotacji, instrumentów finansowych – kapitałowych i gwarancyjnych oraz instrumentów łączących finansowanie zwrotne i dotacje.

Na program przeznaczone jest około 7,9 mld euro, w czym 4 358 mln euro poświęcone jest na wsparcie dla przedsiębiorców.

 

Program FENG został oficjalnie zatwierdzony przez Komisję Europejską (KE) w dniu 27 września 2022 roku. W rezultacie, skończył się etap negocjacji Programu FENG zaakceptowanego przez Radę Ministrów 6 grudnia 2021 roku. Program stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020. Obecnie uruchamiany jest etap wdrażania programu. Czekamy na składanie wniosków w ramach konkursu.

Skontaktuj się z nami w celu pozyskania dalszych informacji oraz współpracy.

 

Magdalena Łukaszewicz

Koordynator projektów

[email protected]

tel. +48  89 535 30 90