blog

31.01.2023

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – co nowego?

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – co nowego?

Nowe kryteria w programie FENG – czyli jakie?

Dnia 18.01.2023 roku podczas spotkania Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 zatwierdzono nowe kryteria wyboru projektów dla pierwszych konkursów. Są one następujące:

  • „Ścieżka SMART” w 1. Priorytecie FENG „Wsparcie dla przedsiębiorców”,
  • „IPCEI” w ramach 2. Priorytetu FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom” oraz dla działania „IPCEI wodorowy” w ramach 3. Priorytetu FENG „Zazielenienie przedsiębiorstw”,
  • „Współfinansowanie działań EDIH” w ramach 2. Priorytetu FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom”,
  • „Współfinansowanie działań TEF AI” w ramach 2. Priorytetu FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom”.


Pierwsze konkursy – kiedy?

Ogłoszenie pierwszych konkursów planowane jest na 07.02.2023 roku. Według planowanego harmonogramu jako pierwsze ukazać mają się nabory na konkursy:

  • „Wsparcie dla przedsiębiorców” (z 1. priorytetu),
  • „Kredyt na innowacje technologiczne” (z 2. priorytetu),
  • „Międzynarodowe Agendy Badawcze” (z 2. priorytetu).


Dlaczego warto?

Program FENG idealnie dostosowuje się do potrzeb odbiorcy wspierając go na każdym kroku. Przedsiębiorca oprócz modułów obowiązkowych ma również szansę na skorzystanie z modułów uzupełniających. Konkursy są ciągłe i trwają do roku, nie ma więc obawy, że wsparcie otrzymają te firmy, które reagują najszybciej. Ułatwiona została także procedura, firmy z sektora MŚP i ich konsorcja składają wnioski do PARP, a firmy duże lub konsorcja z organizacjami badawczymi do NCBR. Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 sprawia, że przedsiębiorstwo zwiększa swój potencjał, pomaga wdrożyć innowacje oraz wspiera zieloną transformację.

Skontaktuj się z nami w celu pozyskania dalszych informacji oraz współpracy.

 

Magdalena Łukaszewicz

Koordynator projektów

[email protected]

tel. +48  89 535 30 90