Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu
blog

20.03.2023

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – wsparcie dla wschodnich województw

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – wsparcie dla wschodnich województw

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw, aby przyspieszyć ich rozwój społeczno-gospodarczy oraz utrwalić warunki sprzyjające konkurencyjności makroregionu oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej.

 
 

Jakie są cele FEPW?

Jakie są cele programu wsparcia Polski Wschodniej? To przede wszystkim wsparcie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. To także zwiększenie atrakcyjności miast i podniesienie jakości życia ich mieszkańców z uwzględnieniem zmian klimatycznych.

Uatrakcyjnienie miast i całości regionu, jak również zwiększenie dostępności transportowej Polski Wschodniej może mieć wpływ także na rozwój społeczno-gospodarczy dzięki zwiększeniu ruchu turystycznego.

 
 

Jaki jest zakres terytorialny FEPW?


Z programu, tak samo jak w poprzedniej edycji, skorzysta 5 województw: : lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Oprócz tego, co jest nowością, część województwa mazowieckiego (bez Warszawy i 9-ciu otaczających ją powiatów), czyli tak zwany statystyczny region mazowiecki regionalny.

 
 

Kto może skorzystać z programu rozwoju Polski Wschodniej?


Z efektów programu korzystać będą wszyscy mieszkańcy regionu, inwestorzy i turyści odwiedzający Polskę Wschodnią, jednakże program skierowany jest głównie do:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność lub zamierzających prowadzić działalność na terenie Polski Wschodniej, zwłaszcza w zakresie turystyki;
 • ośrodków innowacji (m.in. parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne i inkubatory technologiczne) jako animatorów Platform startowych dla start-upów, by zapobiec odpływowi wykwalifikowanych pracowników;
 • dużych przedsiębiorstw – operatorów dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych;
 • parków narodowych;
 • jednostek samorządu terytorialnego:
  • samorządów województw (zarządców dróg wojewódzkich);
  • miast i ich obszarów funkcjonalnych, w tym: miast wojewódzkich, miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze – w roli organizatorów transportu miejskiego i zarządzających działaniami adaptacji do zmian klimatu;
  • samorządów województw, gmin (w tym m.in. realizujących projekty w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami lokalnymi) tworzących ponadregionalne szlaki turystyczne;
 • zarządców infrastruktury kolejowej – PKP PLK S.A. (linie kolejowe) i PKP S.A. (dworce).
 
 

W jakich obszarach jest przewidziane wsparcie?


Wsparcie będzie obejmowało 5 obszarów, a będą to: przedsiębiorczość, energia i klimat, zrównoważona mobilność miejska, transport oraz zrównoważona turystyka.

 • Przedsiębiorczość: to między innymi wsparcie dla start-upów, automatyzacja i robotyzacja, transformacja modeli biznesowych w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, pożyczki na inwestycje w turystykę – wzrost produktywności i innowacyjności MŚP pozwoli na lepsze przygotowanie na wyzwanie związane z globalną cyfryzacją i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,
 • Energia i klimat: rozwój inteligentnych sieci energetycznych, dostosowanie miast do zmian klimatu, ochrona bioróżnorodności, podnoszenie świadomości ekologicznej zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu,
 • Zrównoważona mobilność miejska,
 • Transport: rozbudowa ponadregionalnej infrastruktury drogowej i kolejowej,
 • Zrównoważona turystyka: tworzenie ponadregionalnych szlaków turystycznych.

Przewidziany budżet to 2,65 mld EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


W celu uzyskania dalszych informacji – skontaktuj się z nami.

 

Magdalena Łukaszewicz
Koordynator projektów
[email protected]
tel. +48  89 535 30 90