Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu
blog

08.02.2024

Kompetentny region – Warmia i Mazury

Kompetentny region – Warmia i Mazury

Z przyjemnością zawiadamiamy, że Nasza Firma Inspire Consulting sp. z o.o. została Operatorem Projektu Kompetentny region – Warmia i Mazury realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 7 Rynek pracy, Działanie 7.5 Usługi rozwojowe dla którego Instytucją Zarządzającą jest Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania usług rozwojowych (m.in. szkolenia, usługi doradcze, studia podyplomowe) dla przedsiębiorców w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji 1488 pracowników oraz wzrost potencjału 919 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Odbiorcami wsparcia są:

  • Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, prowadzące działalność i odprowadzające podatki w woj. Warmińsko-mazurskim – co najmniej 6 miesięcy przed otrzymaniem wsparcia oraz ich pracownicy, którzy są zatrudnieni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego co najmniej 3 miesiące przed udzieleniem wsparcia.
  • Przedsiębiorcy którzy w ciągu ostatnich 3 lat nie przekroczyli limitu pomocy de minimis.
  • Firmy które nie przekroczyły dofinansowania w ramach PSF 48 000 zł.

 

W ramach projektu ze wsparcia skorzysta:

  • 919 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego,
  • 1488 pracowników MŚP,
  • 30 przedsiębiorstw świadczących lub planujących świadczyć usługi dla osób wymagających opieki długoterminowej,
  • 331 osób, chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zielonych kompetencji,
  • 30 kobiet objętych usługami rozwojowymi z zakresu kompetencji zarządczych.

 

Poziom Dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej może wynieść nawet 80%!

 

Nabór ma charakter otwarty i trwa przez cały okres realizacji Projektu lub do czasu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na Refundację kosztów Usług rozwojowych będących w dyspozycji Operatora. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie internetowej.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

Wiktoria Kandybowicz

Doradca klienta ds. usług szkoleniowych

tel. +48 530 237 567

e-mail: [email protected]