blog

18.07.2016

Projekty realizowane z partnerem ponadnarodowym.

Beneficjenci biorący udział w konkursach z perspektywy 2014-2020 są dobrze zaznajomieni z konkursami regionalnymi i ogólnopolskimi. Doskonale radzą sobie z pisaniem wniosków, realizacją projektu i rozliczaniem. Wszystko to jest zasługą zdobytej wiedzy i doświadczenia z poprzednich perspektyw.

Aktualna perspektywa daje nam jednak jeszcze inne możliwości na pozyskanie środków z UE, są nimi konkursy organizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa IV. Dzieli się ona jeszcze na konkretne działania. My dziś zajmiemy się Działaniem 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Konkurs został ogłoszony przez Centrum Projektów Europejskich, wnioski można składać do 29.07.2016 r. w ramach 7 tematów (tu odsyłam do regulaminu konkursu http://www.power.gov.pl/nabory/43-wspolpraca-ponadnarodowa-3/)

W tym działaniu nawiązanie współpracy ponadnarodowej jest obowiązkowe. Beneficjenci z Polski, mogą nawiązać współpracę jedynie z partnerem pochodzącym, z któregoś z państw UE (nadal możemy nawiązywać współpracę z Wielką Brytanią). Pierwszym krokiem jest podpisanie listu intencyjnego, który zostanie dołączony do wniosku o dofinansowanie.

Na konkurs zostało przeznaczone 40 000 000 PLN, przy czym na każdy z tematów 5 714 285 PLN. Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi, w obszarach tematycznych, w których organizowany jest konkurs.

Współpraca ma polegać na:

  1. Wypracowaniu i wdrożeniu nowego rozwiązania;
  2. Transferze, zaadaptowaniu i wdrożeniu nowego rozwiązania;
  3. Równoległym tworzeniu i wdrożeniu nowego rozwiązania;
  4. Wymianie informacji i doświadczeń.

Punkt 4 jest obowiązkowy, punkty 1-3 do wyboru.

Przykład produktu: metody lub narzędzia doradztwa dla zawodowego dla kobiet 50+.

Procedura aplikacyjna w ramach tego konkursu różni się od tych nam znanych ze względu na komponent ponadnarodowy. W trakcie tworzenia wniosku aplikacyjnego pojawia się wiele pytań i wątpliwości. Błędy, które możemy popełnić spowodują odrzucenie na etapie oceny formalnej lub merytorycznej.

W celu uniknięcia tego typu problemów zapraszam do współpracy z nami. Przeszliśmy już te procedurę z sukcesem. Kontakt do nas: http://inspire-consulting.pl/pl/site/contact