blog

21.09.2016

Promocja projektów współfinansowanych ze środków UE.

W związku z faktem, iż należymy do Unii Europejskiej i śmiało korzystamy z jej zasobów finansowych został na nas nałożony obowiązek informowania opinii publicznej o korzystaniu z funduszy z UE. W szczególności dotyczy to Beneficjentów realizujących współfinansowane ze środków UE projekty.

Realnie wygląda to w następujący sposób:

1. Będąc Beneficjentem należy oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich, a w przypadku programów
regionalnych również herbem województwa lub jego oficjalnym logo promocyjnym:

  • wszystkie działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektu, np. ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, newslettery,mailing, materiały filmowe, materiały promocyjne, konferencje, spotkania,
  • wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, które podajesz do wiadomości publicznej, np. dokumentację przetargową, ogłoszenia, analizy, raporty, wzory umów, wzory wniosków,
  • dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie, np. zaświadczenia, certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne, programy szkoleń i warsztatów, listy obecności itd.

2. Umieścić plakat lub tablicę (informacyjną i/lub pamiątkową) w miejscu realizacji projektu.
3. Umieścić opis projektu na stronie internetowej (jeśli masz stronę internetową).
4. Przekazywać osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informację, że projekt uzyskał dofinansowanie, np. w formie odpowiedniego oznakowania konferencji, warsztatów, szkoleń.

Ważną kwestią dotyczącą promocji projektu jest zagadnienie dotyczące momentu, w którym nałożony na nas zostaje ten obowiązek. Więc: Masz obowiązek informowania o projekcie od momentu uzyskania dofinansowania.

 

Poniżej przykładowe zestawienie logotypów:

 

Dzięki tej informacji wiemy, iż projekt jest współfinansowany ze środków UE z EFS program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Na szczęscie jeśli chodzi o promocję projektów nie zostaliśmy zostawieni samym sobie, zostały wydane przez IZ podręczniki dla Beneficjentów, w których znajdziemy wszystkie niezbędne informacje. Przed przystąpieniem do pracy nad projektem namawiamy do lektury!