blog

28.05.2020

Szkolenie i doradztwo w województwie warmińsko-mazurskim

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 70 000,00 zł.

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą.

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

  • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa - 80%
  • średnie przedsiębiorstwa - 50%


Preferencyjny poziom dofinansowania
: 80% dla:

  • przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
  • przedsiębiorcy obejmujący wsparciem w pierwszej kolejności pracowników o niskich kwalifikacjach i pracowników powyżej 50 roku życia
  • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
  • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Uczestnikiem projektu mogą być  mikro, mali i średni przedsiębiorcy mający swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział) i prowadzący działalność gospodarczą w województwie warmińsko-mazurskim co najmniej 6 miesięcy (zachowując ciągłość) przed złożeniem dokumentów zgłoszeniowych do Projektu

oraz ich pracowników/-ic, zatrudnionych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Zapraszamy do kontaktu: Olga Kalina Kiełczykowska, tel.: +48 535 860 300, e-mail: [email protected]