blog

27.02.2018

SZKOLENIE: Prawne i podatkowe aspekty przekształceń gospodarczych i handlowych w Polsce.

Firma INSPIRE CONSULTING sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu pt."Prawne i podatkowe aspekty przekształceń gospodarczych i handlowych w Polsce."

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do przeprowadzania procedur związanych z przekształceniami handlowymi i gospodarczymi w Polsce.

Po ukończonym szkoleniu uczestnik:

  1. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu przeprowadzania różnych przekształceń gospodarczych i handlowych firm w Polsce.
  2. Umie samodzielnie ocenić, jakie przekształcenie przyniesie mu największe korzyści przy realizacji danego celu gospodarczego.
  3. Umie znaleźć i zinterpretować przepisy KSH odnoszące się do poszczególnych typów przekształceń.
  4. Umie oszacować czas i koszt poszczególnych przekształceń oraz ocenić ich konsekwencje prawne i podatkowe.

Umie przeprowadzić procedury związane z poszczególnymi przekształceniami oraz przygotować potrzebne dokumenty.

 

Uczestnikom szkolenia mozemy zaproponować refundację kosztów szkolenia na poziomie do 80%.

Zapraszamy do kontaktu: Olga Kiełczykowska, tel. 535 860 300, e-mail: [email protected]