blog

01.10.2016

"Własna firma szansą dla młodych"

 

INSPIRE CONSULTING Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich pt. "Własna firma szansą dla młodych"

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie we współpracy z partnerem ponadnarodowym innowacyjnej platformy edukacyjno-rozwojowej w 40 instytucjach działających w obszarze kształcenia i doskonalenia zawodowego z całej Polski do 30.09.2018 r. Platforma będzie odpowiedzią na zidentyfikowane problemy, z którymi dotychczas stworzone narzędzia sobie nie radzą.

Planowanym efektem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego (z branży fryzjerskiej, kosmetycznej, informatycznej, mechanicznej i ekonomicznej). Uczniowie za pośrednictwem przeglądarki otrzymają bezpłatny dostęp do narzędzia wyposażonego w symulator prowadzenia firmy i bogatego w zawartość merytoryczną (wskazówki jak prowadzić własną firmę). Unikalność rozwiązania wynika z wprowadzenia modułów branżowych. Wytypowane zawody charakteryzują się realtywnie łatwym procesem samozatrudnienia oraz są nisko kapitałochłonne.

Dofinansowanie projektu z UE (Europejskiego Funduszu Społecznego): 1 872 473,42 zł.

Dofinansowanie projektu z dotacji celowej: 53 816,98 zł

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu: 1 985 866,39 zł.

 

Harmonogram realizacji projektu:

  1. Zadanie - Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym (okres realizacji od 01.10.2016 r. do 31.08.2017 r.);
  2. Zadanie - Testowanie wypracowanego rozwiązania w grupie docelowej projektu z ewentualnym wsparciem partnera ponadnarodowego (okres realizacji od 01.09.2017 r. do 31.10.2017 r.);
  3. Zadanie - Analiza efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii eksperta/ów merytorycznych oraz z uwzględnieniem wsparcia partnera ponadnarodowego (okres realizacji od 01.11.2017 r. do 30.11.2017 r.);
  4. Zadanie - Opracowanie ostatecznej wersji produktu (modelu, narzędzia lub rozwiązania) gotowej do wdrożenia, z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy, z uwzględnieniem wsparcia partnera ponadnarodowego (okres realizacji od 01.12.2017 r. do 31.05.2018 r.);
  5. Zadanie - Działania związane z wdrożeniem rozwiązania do praktyki, z ewentualnym uwzględnieniem wsparcia partnera ponadnarodowego (okres realizacji od 01.06.2018 r. do 31.08.2018 r.);
  6. Zadanie - Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika (którym może być także beneficjent lub partner/-rzy krajowy/i) w celu zapewnienia skutecznej trwałości stosowania rozwiązania wypracowanego w projekcie współpracy ponadnarodowej (okres realizacji od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r.).