blog

15.06.2018

Wizerunek firmy, czyli jak Cię widzą tak Cię piszą.

Opinie na temat firmy, czy też wizerunek jaki został wykreowany w środowisku jest jednym z czynników wpływających na sukces firmy. Zaś na sukcesie zależy nam najbardziej!

Dlatego też proponujemy szkolenie z "Procesu kształtowania wizerunku firmy". Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego w zakresie kreowania wizerunku firmy, jego kształtowania i form złożonych. Szkolenie dedykowane i stworzone dla właściciela firmy. W trakcie szkolenia uczestnik pozna najważniejsze zagadnienia dotyczące wizerunku firmy. Pozna zasady budowania wizerunku firmy. Zostanie zweryfikowany "stan wyjściowy" firmy pod kątem wizerunku. Uczestnik szkolenia nauczy się określać cele wizerunkowe dla firmy. Pozna sposoby kreowania i planowania wizerunku. Nauczy się realizować plan kreowania wizerunku i kontrolować jego postępy. Zostanie zapoznany i nauczy się komponować elementy wizerunku firmy. Pozna złoty podział i jego zastosowanie w projektowaniu wizerunku firmy. Ponadto właściciel zdobędzie umiejętność i świadomość samokształcenia się, zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz będzie potrafił poprawnie identyfikować i rozstrzygać problemy związane z kształtowaniem wizerunku firmy.


Szkolenie może być dofinansowywane ze środków UE, aż w 80%.


Zapraszamy do kontaktu: Olga Kiełczykowska tel. 535 860 300, e-mail: [email protected]