blog

30.07.2020

Zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowo-doradczym "JA, PRACOWNIK 4.0"

Projekt „JA, PRACOWNIK 4.0”

KOGO SZUKAMY?

  • 20 firm z całej Polski - preferowane branże wysokich technologii.
  • 40 pracowników tych firm (20 Kobiet i 20 Mężczyzn)

 

ZAKRES WSPARCIA

  • 80h szkoleń/firmę: 20h szkoleń miękkich i 20h szkoleń twardych/pracownika x 2 pracowników
  • 40h doradztwa/firmę: po 20h doradztwa/pracownika x 2 pracowników

 

TEMATYKA SZKOLEŃ I DORADZTWA

  • Szkolenia miękkie obejmować będą kompetencje z zakresu odporności psychicznej
  • Szkolenia twarde związane z przemysłem 4.0 (np. Internet Rzeczy, Przemysłowy Internet Rzeczy, analitykę danych, sztuczną inteligencję, druk addytywny, cyfrowego bliźniaka, chmurę obliczeniową, analizę Big Data, robotykę - w tym cobotykę, stosowanie oprogramowania obniżającego koszty prototypowania produktów i wprowadzania nowych wyrobów na rynek).
  • Doradztwo zakłada wsparcie w zakresie implementacji rozwiązań z zakresu przemysłu 4.0
    i związanych z nim technik oraz technologii, w kontekście zdiagnozowanych potrzeb firmy i możliwości oraz dostępnych na rynku rozwiązań.

 

WARTOŚĆ SZKOLEŃ I DORADZTWA

18 680,00 zł/firmę.

Dofinansowanie na firmę wynosi 74%, wkład własny przedsiębiorstwa wynosi 26%.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie, dodatkowe informacje: Olga Kalina Kiełczykowska tel. 535 860 300, e-mail: [email protected]