Projekty

Harmonogram wsparcia w ramach projektu "Własna firma szansą dla młodych"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Projekt „Własna firma szansą dla młodych”, nr projektu WND-POWR.04.03.00-00-W186/15.

 

HARMONOGRAM WSPARCIA

Rodzaj wsparcia: Szkolenie pn. Użytkowanie platformy edukacyjno-rozwojowej „Szansa dla młodych”

Miejsce realizacji wsparcia: ul. Warmińska 14/5, 10-545 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

Data wsparcia: 5 listopada 2018 r.

Godzina wsparcia: 9:00 – 12:00

Liczba godzin wsparcia: 3