Projekty

Senior Job Crafting

INSPIRE CONSULTING Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich pt. "Senior job crafting"

Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym, poprzez opracowanie i wdrożenie we współpracy z partnerem ponadnarodowym Manuala Senior Job Craftingu, dla przedsiębiorstw z całej Polski do 31.01.2023 r. Osiągnięcie celu będzie możliwe, dzięki wdrożeniu nowego rozwiązania z zakresu aktywizacji zawodowej, tzw. srebrnych roczników i propagowaniu idei kształcenia przez całe życie we współpracy z partnerem zagranicznym, który ma wieloletnie doświadczenie w działaniach na rzecz grupy docelowej (wymiana wiedzy, doświadczenia, transfer, zaadoptowanie). Manual będzie odpowiadał
na zidentyfikowane problemy z obszaru realizacji - efektywnie i w powiązaniu z potrzebami rynku - spójnej strategii utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym.

W Polsce nie ma dostępnego rozwiązania bazującego na metodologii job craftingu
i dostosowanego do potrzeb srebrnych roczników z uwzględnieniem również konkretnych rozwiązań dla firm.

Realizacja projektu odbywa się we współpracy z partnerem ponadnarodowym Abo Akademi University z Finlandii.

 

Dofinansowanie projektu z UE (Europejskiego Funduszu Społecznego): 1 576 391,23 zł.

Dofinansowanie projektu z dotacji celowej: 44 041,44 zł

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu: 1 625 145,60 zł.

 

Harmonogram realizacji projektu:

Zadanie 1 - Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym (okres realizacji od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r.);

Zadanie 2 - Testowanie wypracowanego rozwiązania w grupie docelowej projektu z możliwym wsparciem partnera ponadnarodowego (okres realizacji od 01.02.2022 r. do 30.04.2022 r. );

Zadanie 3 - Analiza efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii eksperta/ów oraz z uwzględnieniem wsparcia partnera ponadnarodowego (okres realizacji od 01.05.2022 r. do 31.05.2022 r.);

Zadanie 4 – Opracowanie z partnerem ponadnarodowym ostatecznej wersji wdrożeniowej produktu z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy (okres realizacji od 01.06.2022 r. do 30.09.2022 r.);

Zadanie 5 - Wdrożenie rozwiązania do praktyki, z możliwym wsparciem partnera ponadnarodowego (okres realizacji od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.);

Zadanie 6 - Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika w celu zapewnienia skutecznej trwałości stosowania wypracowanego rozwiązania, z możliwym wsparciem partnera ponadnarodowego (okres realizacji od 01.01.2023 r. do 31.01.2023 r.).