Projekty

Chcesz rozwijać swoją firmę? Wdrażać innowacje? Wejść na nowe rynki? Zwiększyć sprzedaż? Poprawić organizację pracy i wykorzystanie zasobów?

Potrzebujesz wsparcia w postaci profesjonalnych i kompleksowych usług szkoleniowych oraz doradczych.

Maksymalizuj rezultaty – wybierz samodzielnie czas, miejsce i zakres oraz Minimalizuj koszty – skorzystaj z 85% dofinansowania

Inspire Consulting sp. z o.o. oraz Fundacja METIS oferują

pakiety szkoleniowo – doradcze

Pakiety usług służących wzmocnieniu innowacyjności przedsiębiorstw w województwie warmińsko – mazurskim oraz budowaniu postaw proinnowacyjnych.

Dla kogo?
 • Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa
 • Firmy mające swoją siedzibę lub oddział na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, zgodnie z wpisami zamieszczonymi w dokumencie rejestrowym na dzień podpisania umowy wsparcia
 • Firmy z dostępnym limitem pomocy de minimis
 • Preferencyjne warunki dla firm działających w obszarach z zakresu Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji: drewno i meblarstwo, żywność wysokiej jakości, ekonomia wody
Co?
 • Doradztwo i szkolenia
 • Tematyka uzależniona tylko i wyłącznie od potrzeb twojej firmy
 • Usługi świadczone w pakietach po minimum 8
 • Dla firm w początkowej fazie rozwoju oraz tych o ugruntowanej pozycji na rynku
Jak?
 • Wypełnij Formularz Zgłoszeniowy
 • Przejdź analizę potrzeb – to typowanie usług, których potrzebuje twoja firma
 • Wypełnij dokumenty związane z pomocą de minimis i podpisz umowę wsparcia
 • Ustal dogodny z punktu widzenia twojej firmy harmonogram i skorzystaj z pakietu usług
 • Ciesz się z 85% dofinansowania do wydatków
 • Brak ograniczeń co do kwoty przeznaczonej na firmę, osobę i usługę
Wsparciem objętych zostanie łącznie 159 firm

w ramach projektów:

"Akcelerator rozwoju – drewno i meblarstwo"

Wartość projektu: 6.185.916,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3.886.200,00 PLN

"Akcelerator rozwoju – Ekonomia wody"

Wartość projektu: 8.098.516,80 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5.087.760,00 PLN

"Akcelerator rozwoju – żywność wysokiej jakości"

Wartość projektu: 5.815.735,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3.653.640,00 PLN


Cele projektów
Wzmocnienie innowacyjności przedsiębiorstw w województwie warmińsko – mazurskim oraz budowanie postaw proinnowacyjnych poprzez przygotowanie i świadczenie pakietowych usług IOB przez Inspire Consulting sp. z o.o. oraz Fundację METIS, w okresie do grudnia 2021r.


Planowane efekty
W ramach działań projektowych na rynku lokalnym pojawi się kompleksowa oferta usług służących podniesieniu innowacyjności przedsiębiorstw obejmująca 2 pakiety usług doradczo – szkoleniowych, świadczonych z uwzględnieniem standardów wypracowanych na poziomie krajowym:
- I oferta obejmuje 12 usług dla istniejących przedsiębiorstw,
- II oferta obejmuje 16 usług preinkubacji,
z których przedsiębiorstwa wybiorą min 8 usług-dobranych do potrzeb firmy i jej planów rozwojowychProjekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020

Adres biura projektów

10-686 Olsztyn
ul. Zbigniewa Herberta 2C/68