blog

20.02.2020

Aktualne konkursy organizowane przez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oraz Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Informujemy o możliwości pozyskania środków unijnych w ramach aktualnych konkursów:

Organizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój konkurs „Sektorowe programy B+R - GameINN IV”, w ramach którego można pozyskać dofinansowanie na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej w zakresie gier wideo.

Organizowany przez Program Operacyjny Polska Cyfrowa konkurs „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego” polegający na wdrożeniu nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną. W ramach konkursu można ponieść wydatki na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zakup nieruchomości/gruntu, roboty budowlane, szkolenia, promocję, wynagrodzenia pracowników i usługi zewnętrzne (przygotowanie projektu, usługi informatyczne, usługi wspomagające realizację projektu, usługi dotyczące digitalizacji zasobów).

Zapraszamy do kontaktu: Michał Just, tel.: 575 752 226 e-mail: [email protected]