Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu

Projekty

Szkolenia językowe i job shadowing w Inspire Consulting

Czytaj całość
Kompetentny Region – Warmia i Mazury

Czytaj całość
Rekrutacja na wydarzenia upowszechniające z zakresu komunikacji bez przemocy (NVC) w ramach projektu „Akcja-komunikacja”

Czytaj całość
Facility Job

Czytaj całość
Wdrożenie rozwiązań zwiększających odporność firmy Inspire Consulting na zdarzenia kryzysowe

Czytaj całość
Rekrutacja na Warsztaty z NVC w ramach projektu „Akcja-komunikacja”

Czytaj całość
Architekci edukacji

Czytaj całość
Senior Job Crafting – Manual

Czytaj całość
Partnerstwo na rzecz edukacji

Czytaj całość
Akcja – komunikacja

Czytaj całość
Senior Job Crafting – rekrutacja
Czytaj całość
Senior Job Crafting

Czytaj całość
Ja pracownik 4.0

Czytaj całość
Pakiety szkoleniowo – doradcze
Czytaj całość
"Bank Praktyk Krajowych"

Czytaj całość
Harmonogram wsparcia projektu "Własna firma szansą dla młodych"

Czytaj całość
Szkolenie z zakresu obsługi platformy edukacyjno-rozwojowej.

Czytaj całość
"Własna firma szansą dla młodych"

Czytaj całość