Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu

Ogłoszenia

Nabór do Projektu „Kompetentny region – Warmia i Mazury” został otwarty

Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) i ich pracowników spełniających jedną z przesłanek:

  • MŚP posiadają swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział) i prowadzą działalność gospodarczą w województwie warmińsko-mazurskim co najmniej 6 miesięcy przed otrzymaniem wsparcia, zaś ich pracownicy korzystający ze wsparcia są zatrudnieni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego co najmniej 3 miesiące przed udzieleniem wsparcia lub
  • MŚP posiadają swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział) i odprowadzają podatki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego co najmniej 6 miesięcy przed otrzymaniem wsparcia, zaś ich pracownicy korzystający ze wsparcia są zatrudnieni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego co najmniej 3 miesiące przed udzieleniem wsparcia.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 15.02.2024 r. od godz. 8:00 do wyczerpania środków: drogą elektroniczną – na adres [email protected] lub pocztą tradycyjną – na adres ul. Zbigniewa Herberta 2C lok. 68, 10-686 Olsztyn.

 

Zapoznaj się z Regulaminem Projektu i złóż do nas wyłącznie Formularz Zgłoszeniowy.

Dokumenty do pobrania na stronie: https://inspire-consulting.pl/pl/project/kompetentny-region-warmia-i-mazury

Udzielanie informacji tel.: +48 537 945 645


Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 7 Rynek pracy, Działanie 7.5 Usługi rozwojowe dla którego Instytucją Zarządzającą jest Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.