Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu

usługi finansowe

Znajdziemy zewnętrzne finansowanie dla Twojej firmy

Kredyt

Wniosek o kredyt inwestycyjny z biznes planem. Opracowanie dokumentacji analitycznej na potrzeby aplikowania przedsiębiorstwa o fundusze zwrotne lub bezzwrotne na zasadach ściśle określonych przez donatora/dawcę kapitału.

Obsługa inwestorów

Prezentacja dla potencjalnych inwestorów finansowych lub branżowych (np. opracowanie biznes planu) mająca na celu przedstawienie przedsiębiorstwa jako atrakcyjnego podmiotu do przejęcia lub sfinansowania wybranych inwestycji rozwojowych firmy.

Analiza finansowo -ekonomiczna

Analiza kondycji przedsiębiorstwa przeprowadzana na potrzeby własne celem poprawy sprawności działania lub z uwagi na wymagania podmiotów zewnętrznych, przykładowo banków lub funduszy inwestycyjnych.

Finansowanie przedsiębiorstwa

Analiza i ocena potrzeb w zakresie finansowania działalności bieżącej oraz inwestycyjnej wraz z rekomendacjami w zakresie źródeł finansowania, opłacalności oraz wykonalności finansowej inwestycji, a także ryzyka inwestycji.

Due diligence

Due diligence przedsiębiorstwa lub nieruchomości wraz z wyceną – analiza kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej w celu identyfikacji szans i ryzyk dotyczących transakcji kapitałowej.

Rynek NewConnect

Przedstawienie możliwości pozyskania dodatkowego finansowania działalności przedsiębiorstwa poprzez wejście na NewConnect, czyli rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie prowadzony w formule alternatywnego systemu obrotu, przeznaczony dla powstających bądź młodych firm działających w sektorach tzw. nowych technologii.

Szukasz wsparcia finansowego dla swojej firmy?

Przeprowadzimy analizę, opracujemy biznesplan i złożymy wniosek o kredyt inwestycyjny.

Co jeszcze możemy zrobić dla Twojej firmy:

  • analiza rynku – przeprowadzenie badań rynkowych o konsumentach, konkurencji, produktach;
  • projektowanie kampanii marketingowej, promocji marki lub produktu;
  • identyfikowanie zakłóceń/potrzeb organizacji – jedno lub wielodniowy warsztat diagnostyczny;
  • program restrukturyzacji procesów biznesowych;
  • opracowanie dokumentacji technicznej: projektu budowlanego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • doradztwo związane z prawnym uregulowaniem realizacji danej inwestycji;
  • przeprowadzenie pełnej procedury środowiskowej, tj. procesu administracyjnego;
  • opracowanie operatu szacunkowego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.