Szkolenia dofinansowane z UE

Oferujemy możliwość skorzystania z szerokiej bazy szkoleń dofinansowanych ze środków UE. W zależności od województwa i spełnienia dodatkowych kryteriów wkład własny wynosi od 20 % do 50 % wartości usługi.

Oferta jest skierowana do przedsiębiorców i ich pracowników z 14 województw poza mazowieckim i pomorskim. (np. dla przedsiębiorców z woj. warmińsko-mazurskiego maksymalne dofinansowanie na firmę wynosi 70 tys. PLN)

Szkolenia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę. Obejmują szeroki zakres branżowy i umożliwiają rozwijanie różnorodnych kompetencji. Skierowane są zarówno do pracowników fizycznych, jak i umysłowych oraz kadry zarządzającej i menadżerskiej. Oprócz szkoleń, w ramach dofinansowania, istnieje także możliwość skorzystania z doradztwa, kursów zawodowych, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu. 

Usługi szkoleniowe

Przygotowują do uzyskania kwalifikacji, pozwalają na rozwój przedsiębiorstwa, np. szkolenia, doradztwo, e-learning, coaching, mentoring. Dzięki korzystaniu z usług szkoleniowych usługobiorca zdobywa nową wiedzę oraz doświadczenia, doskonali swoje umiejętności i kompetencje społeczne. 

Usługi doradcze

Mają na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych usługobiorcy lub pozwalają na jego rozwój. Są realizowane przez osoby o wysokich kwalifikacjach z dziedziny doradztwa, coachingu i mentoringu.

 

Jesteś zainteresowany szkoleniami lub doradztwem dla swojej firmy?

Dominika Ostrowska
tel. 883 590 530
e-mail: d.ostrowska@inspire-consulting.pl

Jak skorzystać ze szkoleń/doradztwa?