Szkolenia dofinansowane z UE

Za nami:

  • Przeszkolone 1 000 firm i osób fizycznych.
  • Zrealizowane 2500 usług szkoleniowych i doradczych.
  • Przeprowadzone 72 000 godz. szkoleniowych i doradczych
  • Pozyskane dla klientów i zrealizowane usługi szkoleniowe i doradcze o wartości 21 000 000 zł.

 
A przed nami:

TY I TWOJE usługi szkoleniowe, które pozwolą na rozwój Twojej firmy.

 

 

Z czego możesz skorzystać:

PODMIOTOWEGO SYSTEMU FINANSOWANIA – system przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w 14 województwach z wyłączeniem województwa mazowieckiego i pomorskiego. Usługi rozwojowe obejmują szkolenia miękkie i twarde dofinansowywane maksymalnie w 80%.

AKADEMII MENADŻERA II – system przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie całej Polski. Maksymalna wartość usług wynosi 100 000 zł. Usługi rozwojowe obejmują, przeprowadzenie szczegółowej analizy, której celem jest określenie specyfiki prowadzonego biznesu oraz planów rozwojowych firmy. Kolejnym etapem jest realizacja szkoleń dla kadry menadżerskiej z zakresu:

  • Orientacji strategicznej
  • Zarządzania przedsiębiorstwem
  • Skuteczności menadżerskiej
  • Przywództwa
  • Zarządzania zespołem
  • Komunikacji i wykorzystania informacji

Przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na poziomie 80%.

Krajowego Funduszu Szkoleniowego – system przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie całej Polski. Przedsiębiorcy mogą otrzymać do 100% dofinansowania na usługi szkoleniowe i kursy.

Usługi szkoleniowe

Przygotowują do uzyskania kwalifikacji, pozwalają na rozwój przedsiębiorstwa, np. szkolenia, doradztwo, e-learning, coaching, mentoring. Dzięki korzystaniu z usług szkoleniowych usługobiorca zdobywa nową wiedzę oraz doświadczenia, doskonali swoje umiejętności i kompetencje społeczne. 

Usługi doradcze

Mają na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych usługobiorcy lub pozwalają na jego rozwój. Są realizowane przez osoby o wysokich kwalifikacjach z dziedziny doradztwa, coachingu i mentoringu.

 

Jesteś zainteresowany szkoleniami lub doradztwem dla swojej firmy?

Dominika Ostrowska
tel. 883 590 530
e-mail: d.ostrowska@inspire-consulting.pl

Jak skorzystać ze szkoleń/doradztwa?