blog

29.10.2019

Aktualne konkursy organizowane przez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oraz Regionalny Program Operacyjny

Zachęcamy do aplikowania o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Regionalny Program Operacyjny:

1. Konkurs „Szybka Ścieżka”Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – konkurs organizowany dla wszystkich regionów poza Mazowszem. W ramach konkursu można wprowadzić wyniki badań przemysłowych i prac rozwojowych do własnej produkcji, udzielić licencji na posiadane badania, sprzedaż praw do badań.
2. Konkurs „Innowacyjne firmy – Działalność B+R przedsiębiorstw” – konkurs organizowany dla regionu Warmińsko – Mazurskiego polegający na utworzeniu, rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej, wsparcie w prowadzeniu badań w przedsiębiorstwach, opracowanie prototypów, demonstracji, projektów pilotażowych, testowanie walidacje nowych produktów. W ramach projektu można sfinansować zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, kosztów promocji oraz kosztów ochrony własności intelektualnej powstałej w ramach konkursu.


Zapraszamy do kontaktu: Magdalena Łukaszewicz tel. 884 302 550 e-mail: [email protected]