blog

18.05.2021

Czy dla Twojej firmy przyszedł czas na „Nowy start”?

Czy dla Twojej firmy przyszedł czas na „Nowy start”?

O wsparcie ze środków unijnych mogą się starać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnicy spółki prawa handlowego), którzy ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą. Uczestnicy otrzymają 100 proc. dofinansowania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, które sprawi, że powrót na rynek będzie łatwiejszy. Budżet programu to 15 mln zł. Wsparcie można przeznaczyć m.in. weryfikację przyczyn wcześniejszej porażki oraz rozwój kompetencji niezbędnych do prowadzenia firmy. Operatorzy czekają na zgłoszenia od firm do 30 listopada 2022 r.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą:

– przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego
– przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m-cy

Uczestnicy programu otrzymają profesjonalne wsparcie szkoleniowo-doradcze, w ramach którego zidentyfikują oraz przeanalizują przyczyny wcześniejszej porażki biznesowej oraz wzmocnią swoje kompetencje biznesowe. Udział w programie to także szansa, żeby dostosować model biznesowy do zmieniających się warunków rynkowych i konkurencji.

Zapraszamy do współpracy – pomożemy Ci ponownie WYSTARTOWAĆ!

 

Koordynator ds. szkoleń

Olga Kiełczykowska

Tel. +48 535 860 300

e-mail: [email protected]