blog

19.04.2019

Dofinansowania na szkolenia i doradztwo w województwie podlaskim

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 50 000,00 zł.

Maksymalne dofinansowanie na osobę: 10 000,00 zł.

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł.

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą.

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 50% dla wszystkich przedsiębiorców.

Preferencyjny poziom dofinansowania: 80%.

Preferencje w dostępie do środków:

  • pracownicy powyżej 50 roku życia,
  • pracownicy o niskich kwalifikacjach,
  • pracownicy z niepełnosprawnościami,
  • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
  • przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER,
  • usługi rozwojowe mające na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,    
  • przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, określone w dokumencie Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+.

Zapraszamy do kontaktu: Dominika Ostrowska, tel.: 883 590 530, e-mail: [email protected]