blog

20.09.2018

Dofinansowania na szkolenia - województwo lubelskie.

Dziś publikujemy najważniejsze kryteria pozyskania dofinansowania dla MŚP z województwa lubelskiego!

 

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 15 000,00 zł.

Maksymalne dofinansowanie na osobę: 5000,00 zł.

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł.

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą.

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

w przypadku pomocy de minimis:

 • mikroprzedsiębiorstwa - 75%
 • małe przedsiębiorstwa - 70 %
 • średnie przedsiębiorstwa - 60 %

w przypadku pomocy publicznej:

 • usługi szkoleniowe
 • mikro i małe przedsiębiorstwa - 70%
 • średnie przedsiębiorstwa - 60%
 • usługi doradcze - 50%.

 

Preferencyjny poziom dofinansowania:

 • 75% - przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 • 80% - przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa; usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji; wsparcie dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Grupa docelowa:

Projektem zostaną objęte 1900 przedsiębiorców sektora MŚP lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i ich pracownicy, w tym:

 • min. 20% osób w wieku 50 lat i więcej;
 • min. 39% osób o niskich kwalifikacjach;
 • min. 20% przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji woj. lubelskiego;
 • min. 10% przedsiębiorstw wysokiego wzrostu.

Preferencje w dostępie do środków:

 • przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji