blog

26.08.2018

Dofinansowania na szkolenia - województwo kujawsko-pomorskie.

Dziś przenosimy się na Kujawy i Pomorze - prezentujemy najważniejsze kryteria w ramach dofinansowań na szkolenia, kursy, studia podyplomowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego!

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 1. mikroprzedsiębiorstwa - 10 000,00 zł
 2. małe przedsiębiorstwa - 20 000,00 zł
 3. średnie przedsiębiorstwa - 30 000,00 zł

 

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 1. mikroprzedsiębiorstwa - 70%
 2. małe przedsiębiorstwa - 60%
 3. średnie przedsiębiorstwa - 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10% jednakże nie więcej niż 80%

 1. pracownicy powyżej 50 roku życia
 2. pracownicy o niskich kwalifikacjach
 3. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 4. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Preferencje w dostępie do środków:

 1. przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER
 2. sektory/branże szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji celów polityki regionalnej
 3. przedsiębiorcy, którzy wcześniej nie skorzystali ze wsparcia w ramach projektu
 4. projekt będzie realizowany do 31.12.2020 r.

 

Zainteresowanych przedsiebiorców zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie pytania, pomożemy pozyskać dofinansowanie i zorganizujemy wymarzone szkolenie.

Kontakt: Olga Kiełczykowska, tel. 535 860 300; e-mail: [email protected]