blog

06.12.2018

Dofinansowania na szkolenia - województwo małopolskie

Szkolenia i doradztwo w województwie Małopolskim

 

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 1. samozatrudniony: 5 760, 00 zł
 2. 1 - 3 pracowników: 8 640, 00 zł
 3. 4 - 9 pracowników: 11 520, 00 zł
 4. 10 - 19 pracowników: 17 280, 00 zł
 5. 20 - 49 pracowników: 28 800, 00 zł
 6. 50 - 99 pracowników: 51 840, 00 zł
 7. 100 - 249 pracowników: 97 920, 00 zł

Limity kosztów usług rozwojowych:

 • 1 godzina usługi szkoleniowej - 45 zł
 • 1 godzina usługi doradczej - 90 zł
 • Egzamin - bez limitu

Sposób dystrybucji dofinansowania: system bonowy

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 50% dla wszystkich przedsiębiorców

Preferencyjny poziom dofinansowania: 80%

 1. pracownicy powyżej 50 roku życia
 2. pracownicy o niskich kwalifikacjach
 3. pracownicy z niepełnosprawnościami
 4. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 5. przedsiębiorstw z branż/sektorów wysokiego wzrostu
 6. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji).

W ramach projektu zostanie zablokowana pula miejsc ze względu na wielkość Przedsiębiorstwa tj.

1) min. 13% samozatrudnieni,

2) min. 22% mikroprzedsiębiorstwa,

3) min. 33% małe przedsiębiorstwa,

4) min. 21% średnie przedsiębiorstwa.

 

Jednostką odpowiadającą wartości 1 bonu rozwojowego jest:

1) w przypadku usług szkoleniowych – 1 godzina usługi = 1 bon rozwojowy;

2) w przypadku usług doradczych – ½ godziny usługi = 1 bon rozwojowy.

3) w przypadku usług jednorazowych tj. egzamin – liczba jednostek dla poszczególnej usługi ustalana jest wg algorytmu: całkowita cena usługi / 45 zł.

 

Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy do kontaktu: Olga Kiełczykowska, tel. 535 860 300, e-mail: [email protected]